Brandbevakning

RTF Services utför brandbevakningstjänster för industrin, rederier och varv. Vi har 30 års erfarenhet av brandsäkerhet från olika branscher och projekt. Vårt specialområde är brandbevakning av heta arbeten på fartyg.

Att förbereda platsen där arbetet utförs är viktigt med tanke på brandsäkerheten, och vid behov rengör vi ytorna före brandbevakningen påbörjas. Utrymmet gås igenom i förebyggande syfte: farliga konstruktioner täcks in, brännbara material och inventarier skyddas och olja i till exempel bilsar täcks med skum. Den som utför hetarbetet förklarar arbetsförloppet för brandvakten som kontrollerar skyddsåtgärderna före brandbevakningen inleds. Vi bevakar arbetet på plats och ser till att omgivningen är så säker som möjligt både under och efter arbetet.

Gå till "Nyheter"