HSE-koordinatorn har helhetsansvar för arbetssäkerheten

Stora byggnadsprojekt måste enligt arbetssäkerhetslagen ha en eller flera utnämnda HSE-koordinatorer som övervakar arbetet under projekttiden. Förkortningen HSE står för hälsa, säkerhet och miljö.

HSE-koordinatorn har ett stort ansvar för arbetssäkerheten och miljön under projekttiden. När många olika företag och underleverantörer är involverade i ett projekt är det viktigt att någon kontrollerar att lagar följs. HSE-koordinatorn kontrollerar bland annat att gästarbetare har behövlig utbildning, och har ansvar för saker som avfallshantering och byggställningar på arbetsplatsen. Det mest väsentliga ur lagstadgad synpunkt är ändå arbetssäkerheten och att arbetsplatsen är trygg för de som jobbar där.

HSE-koordinator på hel- eller deltid

Av oss kan du få en HSE-koordinator på del- eller heltid till ditt byggnadsprojekt. För privatpersoner erbjuder vi även ansvarig byggmästare för olika projekt.

Fråga mer eller be om offert!

certificate image certificate image certificate image certificate image