Industribrandkår

RTF Services organiserar och upprätthåller förebyggande och operativt brandskydd för industrin och i samband med olika projekt med hög brandrisk. Industribrandkårens tjänster kan behövas tillfälligt när risken för brandfara är förhöjd men också för arbeten som räcker längre än ett år.

Industribrandkårens verksamhet skiljer sig från brandbevakning i den typ av arbeten som utförs. Industribrandkåren har ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet och gör bland annat kontrollrundor på olika ställen, ibland flera gånger om dagen. Arbetet är också förebyggande och kan innebära underhåll av utrustning.

Industribrandkår behövs bland annat för:

  • upprätthållande av anstalts- och fabriksbrandkårer
  • tillfällig brandkår vid reparations-, byggnads- och andra projekt med hög risk
  • planering, organisering och ledning av brand- och arbetssäkerhet vid olika projekt


Kontakta oss om din verksamhet har behov av att anlita industribrandkår. Via oss får du utrustning, erfarenhet och kompetent personal.

Fråga mer och begär offert!

Slideshow image
certificate image certificate image certificate image certificate image