30 års erfarenhet av brandsäkerhet

Brandbevakning och efterbevakning kräver kunskap och rätt utrustning

RTF Services utför brandbevakningstjänster för industrin, rederier och varv. Vi har 30 års erfarenhet av brandsäkerhetsarbete från olika branscher och projekt. Vårt specialområde är brandbevakning av heta arbeten på fartyg.

Att förbereda platsen där arbetet utförs är viktigt med tanke på brandsäkerheten, och vid behov rengör vi ytorna före brandbevakningen påbörjas. Utrymmet gås igenom i förebyggande syfte: farliga konstruktioner täcks in, brännbara material och inventarier skyddas och olja i till exempel bilsar täcks med skum. Den som utför hetarbetet förklarar arbetsförloppet för brandvakten som kontrollerar skyddsåtgärderna före brandbevakningen inleds. Vi bevakar arbetet på plats och ser till att omgivningen är så säker som möjligt både under och efter arbetet.

För utförande av heta arbeten krävs ett giltigt heta arbeten-tillstånd. Kunden kan utfärda tillståndet på egen hand eller använda RTF Services som utfärdare.

RTF Services brandbekämpningsutrustning består av bland annat brandpumpscontainers och skumutrustning och är anpassad för projekt av olika storlek och svårighetsgrad. Vår mobila brandcontainer är utrustad som en brandbil och kan vid behov lyftas upp på ett fartyg och fungera som brandstation på däck.

→ Begär offert

Trygga personalens och verksamhetens säkerhet

Vi har lång erfarenhet av brandbevakning och följer nationella SFS-standarder som reglerar heta arbeten och brandbevakning. Våra brandvakter är experter på brandsäkerhet, utbildade inom heta arbeten och har utbildning och erfarenhet från räddningsbranschen.

Vår uppgift är att trygga personalens och verksamhetens säkerhet. Vi har all nödvändig brandutrustning och tar alltid med oss mer än vad som krävs, exempelvis extra släckare, röjningsutrustning och värmekameror.

Efterbevakning

Efterbevakning är en form av brandbevakning som utförs efter en brand eller vid heta arbeten.  Efterbevakningen behövs exempelvis vid hus- och industribränder, för att se till att det inte börjar brinna på nytt. Försäkringen täcker ofta efterbevakning efter en brand. I RTF Services brandbevakning av heta arbeten ingår alltid minst en timmes efterbevakning.

Ta kontakt och begär offert på brandbevakning!

IMG 20171221 123452
certificate image certificate image certificate image certificate image