Restvärdesräddning och brandsanering med 30 års yrkeserfarenhet

Omfattningen på en brandskada kan vara allt från lite sot till att delar av den skadedrabbade platsen måste rivas helt eller delvis. Brandsanering omfattar därför förutom rengöring, även rivning av brandskadade byggnadsdelar och återuppbyggnad. I samband med brandsanering görs en skadekartläggning och vid behov restvärdesräddning.

Brandsanering av lösöre kan antingen göras på plats vid mindre skador, alternativt i vår servicehall. Vi är experter på luktborttagning och erbjuder ozonering vid behov.

Det finns också tillfällen då skadan efter en brand är total och inget eller mycket litet återstår att rädda. RTF Services har en maskinpark utrustad för rivning- och röjningsarbeten efter bränder och andra olyckor.

flame 01

Vanliga brandsaneringsåtgärder vi utför

rengöring
luktsanering
upptorkning
målning
även rivning av skadade delar och återuppbyggnad
 

30 års erfarenhet av brandsanering


Vi har utfört brandsaneringar i 30 års tid och vet att ingen brand är den andra lik. Vi lyssnar på era önskemål angående saneringen, ta kontakt och fråga mer.

2.2020
certificate image certificate image certificate image certificate image