Restvärdesräddning - förebygg kostsamma följdskador efter bränder och olyckor

Restvärdesräddning är skedet mellan det att branden är släckt tills brandsaneringen tar vid. Restvärdesräddning är alltid förebyggande. Med rätt insatser vid rätt tidpunkt förhindrar man att ytterligare skador uppstår på olycksplatsen eller att skadorna blir större, ofta till följd av störtskurar, köld och vattenskador.

Restvärdesräddning bör påbörjas så tidigt som möjligt så att egendom kan räddas och ytterligare följdskador undvikas. RTF Services har dejour 24/7 och ställer upp oavsett vilken dag eller tid på dygnet det är. Utryckning sker inom en timme vid brådskande fall.

30 års erfarenhet av restvärdesräddning och brandbevakning

Vi har utfört restvärdesräddning i 30 år och har utvecklat effektiva arbetsmetoder. Vintertid ordnar vi tillfällig elförsörjning med generatorer och värmeblåsare så att rören inte fryser. Vi fixar tillfällig isolering och täcker in tak och fönster. I samband med restvärdesräddningen kan vi efterbevaka branden med egen brandbil och släcka om det börjar brinna på nytt.

Ett samtal till oss räcker – vi tar hand om helheten, håller vakt och åtgärdar de mest akuta problemen tills någon annan tar över. Våra arbetsrutiner för restvärdesräddningen är dokumenterade och en del av kvalitetsledningssystemet ISO9001. När restvärdesräddningen utförs av en och samma personal fungerar samarbetet smidigt och väntetid undviks vilket gör arbetet kostnadseffektivt för kunden.

Ta kontakt med oss om olyckan varit framme – ju snabbare vi är på plats desto mindre blir skadorna och kostnaderna!

Ring dejourerande arbetsledare på tel. 0400-166263.

certificate image certificate image certificate image certificate image