RTF Services är en erfaren och innovativ samarbetspartner inom tjänster relaterade till brandsäkerhet

Hos företag och industrier finns alltid säkerhetsrisker och försäkringsbolag efterlyser alltmer förebyggande åtgärder av företagen. Bränder förorsakar stora förluster och fara för både egendom och människor.

Det här insåg RTF Services Stig-Erik Herrgård redan för 30 år sedan. Som brandchef såg han med egna ögon vad brister i brandsäkerhet kan leda till. Företagets grundtanke har från början varit att erbjuda tjänster i brandförebyggande syfte så att olyckor kan undvikas och kostsamma skador minimeras.

Under namnet Easy Wash fokuserade företaget i början på brandförebyggande tvätt- och saneringstjänster. När Rescue Team Finland bildades delades verksamheten upp i rengörings- och brandsäkerhetstjänster och det sistnämnda kom snabbt att bli kärnan i företagets verksamhet. För att hålla verksamheten så enhetlig som möjligt går alla tjänster sedan 2018 under namnet RTF Services.

Unik kombination av brandsäkerhetstjänster

Under 30 år i branschen har RTF Services optimerat sina arbetsmetoder och sin mobila utrustning vilket har resulterat i en unik kombination av brandsäkerhetstjänster.

Tjänsterna kompletterar varandra och från kundens synvinkel är det både smidigt och kostnadseffektivt då hela processen sköts av en och samma personal. Rengöring och brandsäkerhet går nämligen hand i hand - genom att hålla miljön dammfri kan brandrisken minimeras med upp till 80 procent.

Kontinuerlig utveckling och förbättring av den egna och kundernas verksamheter driver RTF Services framåt. Målet är att vara en innovativ föregångare inom förebyggande brandsäkerhet. När brandförebyggande arbete utförs systematiskt och av yrkeskunnig personal inverkar det direkt på verksamhetens resultat och personalens välmående. Därför kan vi lova –

Säkerhet lönar sig.

norbert buduczki N0N0ieTUE08 unsplash2x

Rescue Team Finland Ab

• RTF Services är verksamhetens marknadsföringsnamn. Tjänsterna utförs också med namnen Rescue Team Finland och Easy Wash.
• Grundat år 1991
• Sysselsätter ca 18 personer
• Omsättning ca 2 M€
• Verksamhet i Finland, på Åland och i Sverige
• Kunderna är kraftverk, rederier, industrin, försäkringsbolag och privatpersoner

certificate image certificate image certificate image certificate image