Kvalitet och miljö

Kvalitet för oss är att förtjäna våra kunders förtroende genom en god och flexibel service, kompetent personal, väl utfört arbete samt med mål att överträffa kundens förväntningar.

Vi är engagerade för att ständigt förbättra vårt miljöarbete, genom att förebygga föroreningar och arbeta för att minska negativa miljöeffekter från vår verksamhet, med utgångspunkt från gällande lagstiftning, kundens krav och företagets resurser och förutsättningar.

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 standarderna.

certificate image certificate image certificate image certificate image