Brådskande grävarbeten och andra specialjobb

Vi utför brådskande grävarbeten. Sådana är exempelvis när olja eller annan farlig substans läckt ut i naturen och måste avlägsnas så fort som möjligt. Du kan också fråga om offert när hus eller andra fastigheter ska rivas. RTF Services utför även grävarbeten på och transporter ut till holmar.

Andra specialjobb vi utför är snöröjning (snöplogning och takjobb) samt trädfällning och andra jobb relaterade till stormskador och oväder.

Ta kontakt och be om offert!

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
certificate image certificate image certificate image certificate image