Brandförebyggande tvätt- och saneringstjänster

Rengöring och brandsäkerhet går hand i hand - genom att hålla miljön dammfri kan brandrisken minimeras med upp till 80 procent. En väl rengjord arbetsplats är också en arbetsplats med liten risk för personskador. Hala golv ökar risken för halkolyckor och en stor mängd dammpartiklar i arbetsmiljön är skadligt för hälsan. 

Vårt arbete är förebyggande. Efter att vi rengjort ska riskfaktorer som har att göra med personsäkerhet, miljö och brandsäkerhet vara eliminerade. Då elimineras samtidigt de kostnader som kan uppstå om rengöringen är bristfällig eller inte görs regelbundet.

Våra rengöringstjänster

Högtryckstvättning
Torrisblästring
Slamhantering
Sugbilstjänster

certificate image certificate image certificate image certificate image