Sugbilstjänster

Sugbil behövs bland annat vid tanktömningar på fartyg samt för rengöring av bilge (olje-vattenblandningar). Det samma gäller för tömning av olika typer av processtankar och cisterner inom industrin. Sugbil används också för tömning av slambrunnar.

I samband med rengöring används sugbil för att suga upp vatten och smuts. Sugbil- och rengöringstjänster går med andra ord ofta hand i hand. Våra kunder uppskattar speciellt helheten vi kan erbjuda inom dessa tjänster.

Fråga mer och be om offert på sugbils- och rengöringstjänster!

certificate image certificate image certificate image certificate image