Uthyrning av brandutrustning

RTF Services hyr ut brandutrustning för tillfälliga behov i form av släckningsbilar och brandpumpscontainers. Utrustningen lämpar sig bland annat för oljehamnar och inom storindustrin, men även för kommuner och städer.

Tillfällen när man kan behöva hyra brandutrustning är i samband med heta arbeten och då det behövs en tillfällig ökning av vattenkapaciteten. Det gäller bland annat i tätbebyggda områden och på semesterorter under sommaren när det råder förhöjd brandrisk på grund av torkan, samt vid tillfälliga publikevenemang.

Släckningsbilar

När det egna brandsystemet är satt ur bruk placeras släckningsbilarna ut för att upprätthålla brandskyddet. Släckningsbilar kan också behövas i samband med heta arbeten, om arbetet utförs på ett sådant ställe där det inte finns tillgång till släckningsvatten. 

Brandpumpscontainer

Att hyra en brandpumpscontainer av oss är praktiskt när man har behov av att tillfälligt öka vattenkapaciteten. Brandpumpscontainern placeras ut på ett strategiskt ställe, exempelvis i närheten av ett trähusområde sommartid, där vatten snabbt måste finnas tillgängligt för att undvika storbrand. Vid akuta behov som skogsbränder kan containern placeras bredvid en sjö eller annat vattendrag för att öka kapaciteten släckningsvatten.

Alla våra containers är isolerade och kan därför även användas vintertid utan risk för att vattnet fryser. All automation och annan utrustning inuti containern byggs upp av oss i enlighet med kundens behov.

Läs mer om våra dieseldrivna brandpumpscontainers här. 

Behöver du hyra brandutrustning för en kortare eller längre tid? Ta kontakt så berättar vi mer om vilka alternativ som finns!

certificate image certificate image certificate image certificate image