Befolkningsskydd

Skyddsrum avsedda för befolkningsskydd omfattas av räddningslagen och ska granskas regelbundet.

RTF Services utför granskningar av skyddsrum för husbolag och storindustrin. Granskning och täthetsprov görs alltid på det sätt som förutsätts av lagen och tillverkarna av befolkningsskyddet.

Under granskningen kontrollerar vi att befolkningsskyddet är funktionsdugligt och uppfyller lagens krav. Skyddsrummets utrustning och apparatur granskas noggrant för att se att det är i skick och fungerar som det ska.

Granskning och test görs bland annat av:

  • maskiner
  • avlopp
  • ventilation
  • dörr, luckor och ventiler
  • elcentral

Ta kontakt!

certificate image certificate image certificate image certificate image