certificate image certificate image certificate image certificate image

Befolkningsskydd

Grundläggande granskning, täthetsprov och underhåll av skyddsrum

Skyddsrum avsedda för befolkningsskydd omfattas av räddningslagen och bör granskas regelbundet. En grundläggande granskning är bra att utföra årligen i skyddsrum medan en mer omfattande granskning, dvs. täthetsprov, måste utföras vart tionde år.

RTF Services utför täthetsprov och årliga granskningar av bostadsaktiebolagens och industrins skyddsrum. Täthetsprovet inkluderar en granskning av ventilationsutrustning, dörrar och luckor samt övertrycks- och fördämningsventiler.

Granskning och täthetsprov utförs alltid i enlighet med lagens och skyddstillverkarnas krav. Vi ser till att befolkningsskyddet är i brukbart skick och uppfyller lagens krav. Vi granskar noggrant utrustningen och maskiner i skyddsrummet för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar korrekt.

flame 01

Vi granskar och testar till exempel

Avlopp (fördämningsventilen har ofta tagit fast)

Dörrar, luckor och ventiler (kan inte stängas, tätningar har torkat, lock saknas, bultar saknas)

Vatten- eller fuktproblem

Utrustning (gamla läkemedel, saknad och olämplig utrustning, skyddsmasker)

Ventilationsmaskiner, (elmotorn roterar inte, oljeläckage)

Ventilationssystem (gamla filter, ventiler saknas)

Skyddsrummets utrustning, service och reparationer

Liksom med annan byggteknik ska service- och underhållsåtgärder tillämpas på skyddsrummet för att garantera att det är funktionsdugligt. Vi förser skyddsrummen med material och utrustning som fattas eller har utgående datum, utför nödvändiga ändringsarbeten samt möjliga modifieringar och reparationer enligt avtalet.

Av oss får du smidigt alla tjänster från ett och samma ställe: rapporter, ibruktagningsplan och årligt underhåll, samt 10-årsgranskning och kalibrering av strålningsmätare vart femte år. Vi erbjuder också konsultationstjänst för skyddsrum. Fråga oss också om skyddsrummets serviceavtal.

Kontakta oss, så hjälper vi dig att få skyddsrummet i skick!

Från granskning till rapport med färdiga åtgärdsförslag – så går det till

1.       Kontakta oss och berätta vad ni behöver hjälp med. Förutom den lagstadgade 10-årsgranskningen finns det saker som behöver granskas mer regelbundet. T.ex. så är det bra att starta ventilationsmaskinen med jämna mellanrum för att kolla att den fungerar och att den inte läcker olja.

2.       Utmärkning. Redan på parkeringen kollar vi att det är tydligt utmärkt var skyddsrummet finns. Skyddsrummet delas ofta av flera olika hus eller ett helt område och därför är det viktigt att alla, inte bara invånarna i huset, enkelt hittar fram.

3.       Dörr och storlek på rummet. Är dörrens packningar i skick, fungerar den?  Hur stort är rummet? Eftersom ritningar ofta saknas, så mäter vi upp skyddsrummet på plats. Samtidigt kollar vi i vilket skick rummet är: är det ordning och reda, finns en ibruktagningsplan nära till hands?

4.       Första hjälpen- och skyddsutrustning, nödvändiga verktyg. Finns utrustningen och i vilket skick är den? Läkemedel som t.ex. jod håller i ca 3–5 år, filter till gasmasker och konserveringsmedel till vatten behöver bytas ungefär vart femte år.

5.       Täthetsprov och fläktens funktion. Startar ventilationsmaskinen och fungerar den som den ska, kommer det tillräckligt mycket luft in. Visuell granskning av specialfiltret. Planerad livslängd för ventilationsmaskinen är ca 50 år och för specialfilter 30 år, vilket betyder att maskiner byggda på 60-talet är för gamla och borde förnyas. Att underhålla maskinen kan dessutom bli problematiskt då nya filter till så gamla maskiner inte tillverkas längre.

6.       Rapport och åtgärdsförslag. Efter utfört täthetsprov får ni en rapport på om kraven uppfylldes. Sjunker lufttrycket i rummet för snabbt är det ett tecken på läckage. Ofta är det dörren eller någon annan genomföring, som avloppsventilen, som är otät. Gamla skyddsrum kan också ha sprickor i väggarna som påverkar tätheten. Rapporten innehåller förslag på åtgärder och vad vi rekommenderar att ni tar itu med.

 

flame 01

Vem ansvarar för befolkningsskyddet?

Det är fastighetens ägare som ansvarar för att skyddsrummet är i skick och att skyddsnivån upprätthålls. I bostadsaktiebolagen ligger ansvaret på bostadsaktiebolagets styrelse.

Det är en bra idé att utse en ansvarig för skyddsrummet. Den ansvarige ser till att utrymmet är i skick och fungerar och kan vid behov hjälpa till vid ibruktagningen av skyddsrummet, i enlighet med ibruktagningsplanen. Varje skyddsrum bör ha en dokumenterad ibruktagningsplan.

Bra att tänka på inför en granskning

Nycklar och protokoll. Förutom adressen så behöver vi veta var vi kan hämta nycklarna till skyddsrummet. Om protokoll från förra granskningen finns vill vi gärna se det på förhand. Det samma gäller dokumentation på vilken typ av skydd det är, klass, samt årtalet det är byggt (denna information finns ofta i bygg- och konstruktionsritningar).

Lås upp! Ventiler och ventilationskanaler som behöver granskas finns ofta i låsta förrådsutrymmen. Vi rekommenderar att invånarna i huset på förhand informeras om när granskningen ska äga rum och att de lämnar dörren till förrådsutrymmet olåst under den tiden.

Hur ser det ut i skyddsrummet? Många skyddsrum används till vardags som lager eller cykelförråd. För att vi ska komma fram och kunna granska utrymmet så noggrant som möjligt är det bra om ni vid behov städar och röjer undan på förhand.

Kontakta kontoret alternativt Andreas eller Dennis för mer information eller för att beställa en granskning. 

Ta kontakt!