En ren arbetsplats är en brandsäker arbetsplats

Högtryckstvättning lämpar sig för rengöring av stora ytor och hårt sittande smuts på fasader, tak, väggar och golv. Inom industrin finns många processer som kräver regelbunden rengöring och genomspolning för att fungera korrekt. På fartyg används högtryckstvättning för att rengöra bland annat tankar, skorstensschakt och maskinrum.

RTF Services kraftfulla industritvättar klarar även tuffare jobb. Vår tvättcontainer med vattentank och 40 kw generator är oberoende av elektricitet och vatten och lämplig att använda på de flesta platser. Vår verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO14001 och vi använder endast miljövänliga tvättmedel.

Rengöring med högtryckstvätt är inte enbart en effektiv metod för att bli av med smuts. En väl rengjord arbetsplats är också en brandsäker arbetsplats med liten risk för personskador. Hala golv ökar risken för halkolyckor och en stor mängd dammpartiklar i arbetsmiljön är skadligt för hälsan.

Vårt arbete är förebyggande. Efter att vi rengjort ska riskfaktorer som har att göra med personsäkerhet, miljö och brandsäkerhet vara eliminerade. Då elimineras samtidigt de kostnader som kan uppstå om rengöringen är bristfällig eller inte görs regelbundet.

Fråga mer och begär offert!

Vi utför högtryckstvättning inom många områden, bland annat:

  • fartygsrengöring
  • industrirengöring
  • fasad- och takrengöring
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
certificate image certificate image certificate image certificate image