Minska avfallsavgifterna med effektiv slamhantering

RTF Services utför slamhantering och torkning av slammassor med centrifug för industrin och andra verksamheter som genererar slam och restprodukter. Slamtorkning lämpar sig för de flesta typer av slam. Vi har även utrustning för och erfarenhet av att hantera restprodukter som uppstår inom gruvindustrin.

I processen separeras vatten ur slammassorna. Vattnet är, beroende på typ av slam, ofta tillräckligt rent för att efter analysering ledas vidare till avlopp. Den torkade massan samlas på flak direkt från centrifugen, och transporteras till insamlingsplats eller slutdeponi.

När vattnet avlägsnas blir totalmängden avfall mindre. Att betala transport och avfallsavgifter för vatten lönar sig inte, och torkning av slam är därför en kostnadseffektiv lösning.

RTF Services centrifuger är byggda på mobilt underlag och kan förflyttas till önskat ställe. Tack vare det kan vi erbjuda våra tjänster i hela Finland, i övriga Norden och Baltikum.

Fråga mer och begär offert!

DSCF4210

certificate image certificate image certificate image certificate image