Effektiva brand- och vattenpumpscontainers för industrin

RTF Services planerar, konstruerar och hyr ut dieseldrivna brand- och vattenpumpscontainers för olika behov och i enlighet med kundens kriterier. Våra brandpumpscontainers lämpar sig för både kortare och längre projekt inom storindustrin, oljehamnar, kraftverk och skogsindustrin. Vi har också färdigt utrustade brandpumpscontainers för skum- och vattenkanoner ämnade för akuta behov, exempelvis skogsbränder.

Brandpumpscontainer behövs i verksamheter och projekt med förhöjd brandfara och där fast brandskyddsutrustning med skum- eller vattensystem inte är tillgänglig. Situationer då man kan behöva hyra brand- och vattenpump är många, exempelvis när den egna utrustningen är sönder eller på service eller när det egna systemet inte uppfyller brandsäkerhetskraven. De senaste åren har RTF Services brandpumpscontainers använts i oljehamnar runt om i Finland och inom storindustrin i Vasaregionen.

Från planering till färdigt installerad brandpumpscontainer – så går det till

Allt börjar med planering: utifrån kundens beskrivning av vad brandpumpscontainern ska användas till går vi tillsammans igenom vilka behov som finns, hur stor kapacitet som behövs samt andra kriterier gällande dimensioner och utrustning.  Vi bygger sedan upp containern och automatiken i enlighet med specifikationerna. I planeringen beaktas också Tukes myndighetskrav gällande kapacitet med mera.

Vi transporterar den färdiga containern till önskat ställe, installerar och utför kopplingsarbeten på plats, provkör och ger användarskolning. Om kunden vill sköter vi också om driften och övervakningen efteråt.  Vi utför kontroller enligt överenskommelse under uthyrningstiden, som kan variera från en månad till flera år.

flame 01

Specifikationer

Dieseldrivna brandpumpar

Kapacitet 3000 l/min – 25 000 l/min. Pumparna kan sammankopplas för ännu högre kapacitet

För vatten och/eller skum

Containerns storlek 10, 20 eller 40 fot (3 m, 6m eller 12 m)

All automation inne i containern

Pumparna fås isolerade eller oisolerade

För industrin, hamnar, kraftverk och skogsindustrin

fc3d4a31 17c1 49c3 bf64 f288e7fc0cc9

Att hyra brandpumpscontainer är lönsamt och smidigt

Att skaffa egen brandpumpscontainer för tillfälliga behov är en onödigt dyr investering. Vi erbjuder en smidig och kostnadseffektiv servicehelhet som inbegriper allt från planering till konstruktion och färdigt installerad produkt, samt service och underhåll. Vi har ett välfungerande samarbetsnätverk för materialanskaffning och försöker så långt som möjligt använda oss av finska leverantörer.

Samarbeta med oss när du har behov av att öka kapaciteten på, eller förbättra verksamhetens brandskyddssystem. Vi har erfarenheten och lösningar för olika behov – ta kontakt så berättar vi mer!

certificate image certificate image certificate image certificate image