Ingen rök, ingen eld är RTF Services motto

RTF Services är expert på brandsäkerhet. Med över 30 års erfarenhet är företaget en ledare inom brandförebyggande arbete i Norden.

Hos företag och industrier finns alltid säkerhetsrisker och försäkringsbolag efterlyser alltmer förebyggande åtgärder av företagen. Bränder förorsakar stora förluster och fara för både egendom och människor.

Det här insåg RTF Services Stig-Erik Herrgård redan för över 30 år sedan. Som brandchef såg han med egna ögon vad brister i brandsäkerhet kan leda till.

– Företagets grundtanke har från början varit att erbjuda tjänster i brandförebyggande syfte så att olyckor kan undvikas och kostsamma skador minimeras. Våra lösningar består av såväl förebyggande som operativt brandskydd.

I det brandsäkerhetsarbete som företaget går i bräschen för ingår bland annat säkerhetsplanering, brandbevakning och utrymningsövningar, men även brandförebyggande tvätt- och saneringstjänster. Rengöring och brandsäkerhet går nämligen hand i hand – genom att hålla miljön dammfri kan brandrisken minimeras med upp till 80 procent.

– Tjänsterna inom brandsäkerhet, rengöring och sanering kompletterar varandra och bildar smarta helhetslösningar. Ur kundens synvinkel är det både smidigt och kostnadseffektivt då arbetet sköts av en och samma personal. Vi är självgående och arbetet blir snabbt åtgärdat med enkel koordinering.

RTF Services har erfarenhet av brandsäkerhetsarbete från många olika branscher och projekt. Huvudsakliga kundgrupper är industrin, kraftverk, rederier och varv. Andra som använder företagets tjänster är försäkringsbolag, disponentbolag och privatpersoner.

Erfarenhet, specialkunskap och utrustning även för större projekt

En mångsidig verksamhet i kombination med erfarenhet, specialkunskap och hög utrustningsnivå utgör kärnan i företagets konkurrenskraft. Saknar kunden eget brandsystem kan RTF Services bygga upp det med egna pumpar och utrustning. Företaget har också egna rökdykare och många i personalen har utbildning och bakgrund inom räddningsbranschen.

– Vi är kända för vår anpassningsförmåga och för att vi alltid ställer upp, oberoende tid på dygnet. Personalen är en av våra största styrkor; de anställda är hårt arbetande proffs som tar ansvar för sitt arbete.

Kunden underskattar ofta arbetets omfattning och behov av personal. Tack vare RTF Services erfarenhet och kunskap har företaget förmåga att uppskatta vad arbetet kräver och ge realistiska offerter.

– Vi tar gärna hand om allt från planering till utförande och vid behov rapportering. Vi har all utrustning som krävs och tillräckligt med manskap även för större arbeten.

Behöver ni anlita en erfaren och flexibel expert inom brandsäkerhet? Vi planerar smarta och lönsamma lösningar för brandsäkerheten tillsammans med er och utifrån era kriterier. Ta kontakt!

Wickstrom Hans 11 2016
Försäljningschef
Hans Wickström

Gå till "Nyheter"