RTF Services brandvakter ligger steget före

Brandbevakning inom industrin kräver erfarenhet och helhetsförståelse.

Inom företag och industrier finns alltid säkerhetsrisker - inte minst när värme och eld är inblandat.

Brandbevakning eller övervakning av hetarbeten behövs då man på en tillfällig hetarbetsplats utför arbete som avger värme eller där det bildas eld eller gnistor. Till hetarbeten räknas bland annat svetsning, kapning och gasskärning.

Hur stora och hurudana risker arbetet medför varierar stort beroende på hur och var det utförs och brandbevakningen måste därför alltid skräddarsys. Före arbetet kan inledas görs en genomgång av riskerna och ofta behöver platsen förberedas, exempelvis genom att täcka in konstruktioner där brandrisk föreligger.

Jan Blomqvist, arbetsledare på RTF Services, har själv lång erfarenhet av brandbevakning. Han är väl insatt i arbetets olika skeden och betonar vikten av ett noggrant förarbete.

– För kundens del underlättar det mycket när någon annan ansvarar för brandbevakningen och vet vad som ska göras. Det är mycket att tänka på och samtidigt måste arbetet löpa på bra för de som jobbar där. Då man kan eliminera risker och faror redan på förhand undviker man onödiga stopp och arbetet löper smidigt.

En erfaren brandvakt är förutseende och har fokus på riskerna

Av den som utför brandbevakning krävs ett hetarbetscertifikat och kännedom om bland annat förstahandssläckning. Det i sig är ändå ingen garanti för att brandvakten vet vad som ska göras och kan handskas med utrustningen. För att kunna bedöma risker och förutse faror i olika arbetsskeden krävs erfarenhet och förmåga att se arbetet som en helhet.

– Brandbevakning är ett specialområde och ett arbete man lär sig bara genom att utföra det i praktiken. Ju bredare kunskap brandvakten har om olika skeden och metoder vid hetarbeten, desto bättre är personen på att förutse problem och risksituationer.

Särskilt vid längre projekt är det lätt hänt att brandvaktens arbete tidvis blir monotont. Då är det viktigt att ha ett starkt psyke och hålla fokus på riskerna. Brandvakten har helhetsöversikt och följer med eventuella förändringar i arbetet för att hållas steget före och kunna förutse kommande farosituationer.

– Det här gäller även då hetarbetet avslutats och efterbevakningen tar vid. Skulle olyckan ändå vara framme är det viktigt att både släckningsutrustning och personlig säkerhetsutrustning är rätt dimensionerade för arbetet och att tillräcklig reservkapacitet finns tillgängligt.

Brandbevakning för industrins behov med över 30 års erfarenhet

För brandbevakning inom företag och industrier lönar det sig att anlita en utomstående expert som vet vad som behöver göras och vad arbetet kräver i fråga om manskap och utrustning.

RTF Services har över 30 års erfarenhet av brandsäkerhetsarbete från olika branscher och projekt. Vi utför brandbevakning för industrin, rederier och varv. Våra brandvakter är experter på brandsäkerhet, utbildade inom heta arbeten och flera har utbildning och erfarenhet från räddningsbranschen. Vi utför arbetet snabbt och effektivt och har hög utrustningsnivå, även för större projekt.

 

I våra brandbevakningstjänster ingår alltid:

- Genomgång av hetarbetet och dess risker tillsammans med utfärdaren av hetarbetstillståndet och utföraren.

- Iståndsättning av den tillfälliga hetarbetsplatsen: eliminering av riskerna och åtgärder i enlighet med hetarbetstillståndet.

- Övervakning av brandsäkerheten på hetarbetsplatsen under utförande av arbetet, under pauser och efter att arbetet avslutats.

- Efterbevakning enligt tillståndets bestämmelser, alltid minst 1h.

Brandbevakning kan enligt projektets specifika behov utökas med:

  • Rökdykargrupper
  • Tillfällig industribrandkår
  • HSE-koordinator
  • Släckningsbilar, brandpumpar, släckningscontainer
  • Rengöringstjänster

För mer information om våra tjänster eller för att begära offert på brandbevakning, ta kontakt!

Web RTF 2021 Kasper Dalkarl 16
Arbetsledning, projekt, RVR
Jan Blomqvist

Gå till "Nyheter"