RTF Servicesin palovartijat ovat askeleen edellä

Teollisuuden palovartiointi vaatii kokemusta ja kokonaisvaltaista ymmärrystä.

Yrityksissä ja teollisuudessa on aina turvallisuusriskejä, varsinkin kun ollaan tekemisissä lämmön ja tulen kanssa.

Palovartiointia tai tulityövartiointia tarvitaan tilapäisellä tulityöpaikalla, jossa tehdään työtä, joka tuottaa lämpöä tai kipinöitä. Tulitöihin kuuluvat muun muassa hitsaus, leikkaus kulmahiontakoneella ja kaasuleikkaus.

Se, minkä kaltaisia- ja suuruisia riskejä tulityö aiheuttaa vaihtelee suuresti sen mukaan, miten ja missä tulitöitä tehdään. Tämän vuoksi työn toimenpiteet on aina räätälöitävä kohteen erityispiirteet huomioon ottaen. Ennen varsinaisen työn aloittamista riskitekijät käydään läpi ja usein kohteessa tarvitaan esivalmisteluita, esimerkiksi paloriskikohteiden suojaaminen.

Jan Blomqvist, työnjohtaja RTF Servicesillä, omaa pitkän kokemuksen palovartioinnista. Hän tuntee hyvin työn eri vaiheet ja korostaa huolellisen valmistelutyön tärkeyttä.

–  Asiakkaan kannalta on huomattavasti helpompaa, kun palovartioinnista vastaa ulkopuolinen taho, joka tietää mitä on tehtävä. Siinä on paljon järjestämistä ja samalla täytyy ottaa huomioon itse työn edistyminen. Kun riskit ja vaarat voidaan eliminoida jo etukäteen, vältetään tarpeettomia keskeytyksiä ja työ sujuu turvallisesti ja joutuisasti.

 

Kokenut palovartija on ennakoiva ja keskittyy riskeihin

Palovartijalta vaaditaan tulityökortti ja tuntemusta muun muassa ensisammutuksesta. Se ei kuitenkaan ole takuu siitä, että palovartija tietää mitä on tehtävä ja miten käsitellä sammutuskalustoa. Riskien arvioimiseksi ja vaarojen ennakointiin eri työvaiheissa tarvitaan kokemusta ja kykyä nähdä työ kokonaisuutena.

– Palovartiointi on erikoisala ja työ, jonka oppii vain tekemällä sitä käytännössä. Mitä laajempi tietämys palovartijalla on eri vaiheista ja menetelmistä tulitöissä, sitä paremmin hän pystyy ennakoimaan ongelmia ja riskitilanteita.

Erityisesti pidemmissä projekteissa on yleistä, että palovartijan työ muuttuu ajoittain yksitoikkoiseksi. Silloin on tärkeää, että palovartijan keskittyminen työhön ei herpaannu, vaan hänen on kyettävä keskittymään riskeihin. Hänen on seurattava työn mahdollisia muutoksia pysyäkseen askeleen edellä, jotta hän voi ennakoida tulevia vaaratilanteita.

– Tämä pätee myös silloin kun tulityö on päättynyt ja jälkivartiointi alkaa. Jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu, on tärkeää, että sekä sammutus- että henkilökohtaiset turvavarusteet ovat oikeanlaiset työtä varten ja että riittävä varakapasiteetti on saatavilla.

 

Teollisuuden tarpeisiin soveltuva palovartiointi yli 30 vuoden kokemuksella

Yritysten ja teollisuuden paloturvallisuusasioissa kannattaa ottaa ulkopuolinen asiantuntija, joka tietää, mitä on tehtävä ja mitä työ vaatii henkilöstön ja varusteiden suhteen. RTF Servicesillä on yli 30 vuoden kokemus paloturvallisuustyöstä eri toimialoilla ja projekteissa. Suoritamme tulityövartiointia teollisuudelle, laivoille ja telakoille. Palovartijamme ovat paloturvallisuuden ammattilaisia; heillä on tulityöpätevyys ja useilla heistä on pelastusalan koulutusta ja kokemusta. Teemme työn nopeasti ja tehokkaasti ja meillä on korkea varustetaso, myös suurempia projekteja varten.

 

Palovartiointipalveluihimme sisältyy aina:

  • Tulityön ja sen riskien läpikäynti yhdessä tulityöluvan myöntäjän ja suorittajan kanssa.
  • Tilapäisen tulityöpaikan valmistelu: riskien poistaminen ja toimenpiteet tulityöluvan mukaisesti.
  • Paloturvallisuuden valvonta tulityöpaikalla työn aikana, taukojen aikana ja työn päätyttyä.
  • Jälkivartiointi luvan määräysten mukaisesti, vähintään 1 tunti.

Palovartiointia voidaan tarvittaessa laajentaa projektin erityistarpeiden mukaan:

  • Savusukellusryhmät
  • Väliaikainen teollisuuspalokunta
  • HSE-koordinaattori
  • Sammutusautot, palopumput, sammutusastiat
  • Puhdistuspalvelut

Ota yhteyttä, mikäli haluat lisätietoa tai tarjouksen palovartiointipalveluistamme!

Web RTF 2021 Kasper Dalkarl 16
Työnjohto, projektit, JVT
Jan Blomqvist

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle