Pålitliga lyft- och transporttjänster underlättar båtspecialisten Hydrolink Boatcenters vardag

Hydrolink Boatcenter är en av de största aktörerna i Finland inom försäljning, service och förvaring av båtar. Företaget tillverkar också egna båtar för systerbolaget Greenbay Marine. Hydrolink Boatcenter är verksamt i hela Finland, med huvudkontor i Korsholm och enheter i Vasa, Åbo, Ekenäs och Ingå. Företaget har varit verksamt sedan början av 90-talet och antalet anställda uppgår idag till ca 30.

Joel Lindqvist jobbar med försäljning, arbetsledning och administration på företagets kontor i Korsholm. Till hans arbetsuppgifter hör också att beställa lyfttjänster för nya båtar som kommer från fabriken och ska lyftas av, samt att boka interna transporter för de båtar som ska transporteras mellan Vasa och södra Finland. RTF Services har redan i tio års tid varit en av företagets främsta samarbetspartners på kombinerade lyft- och transporttjänster i Vasaregionen, berättar Lindqvist.

– Vi anlitar RTF Services också för andra typer av tunga lyft med kranbil, som bryggor och segelbåtsmaster. När en båt råkat ut för en skada och behöver hämtas från kunden till vår service på Fjärdskär så sköter RTF Services om transporten.

Vikten på godset som ska lyftas och transporteras varierar mellan två och tio ton. För transporterna behövs ofta specialtillstånd, i fall höjden och bredden överstiger det tillåtna. RTF Services tar hand om att skaffa alla tillstånd och annat som krävs för transporterna, vilket Lindqvist uppskattar.

– De sköter sådant automatiskt utan att vi behöver fråga och är inget vi behöver fundera på. De har också den kapacitet och utrustning som vi behöver för jobbet.

Närheten till tjänsterna är en stor fördel, enligt Lindqvist. Ibland inträffar också snabba ändringar i tidtabellen, som när en båt levereras en dag tidigare eller senare än planerat.  I sådana fall är en flexibel samarbetspartner viktigt.

– Vi kan ringa en dag på förhand och i 99% av fallen har RTF Services möjlighet att ställa upp. De kommer när de har lovat och ofta i god tid på förhand så att de hinner ställa i ordning kranbil och annat som behövs för arbetet. Även plötsliga ändringar går enkelt att justera med dem.

Lindqvist beskriver samarbetet med RTF Services som tätt och välfungerande.

– Jag kontaktar oftast Stig-Erik eller Fredrik (Herrgård) när jag behöver boka lyft eller transport. De ger alltid ett trevligt bemötande, är lätta att få tag i och ger snabb och pålitlig service.

Tack vare att RTF Services erbjuder kombinerade lyft- och transporttjänster får kunden smidigt alla tjänster från ett och samma ställe. Lindqvist nämner också företagets mångsidiga verksamhet som en av dess styrkor.

– RTF Services har ett brett verksamhetsområde och erbjuder många olika slags tjänster. Jag kan rekommendera dem åt alla företag och privatpersoner som är i behov av lyft- och transporttjänster. De är erfarna och har den kapacitet som krävs för jobbet.

Gå till "Referenser"