”RTF Services kan precis det som det vi behöver” – Arctia Meritaito uppskattar flexibilitet och mångsidighet

Carl-Gustav Sjödahl, farledsmästare och arbetsledare för Västra Finland, jobbar på Arctia Meritaito sedan drygt 25 år tillbaka. Förutom underhåll av statliga farleder, bojar, remmare och fyrar utför Arctia Meritaito exempelvis ekolodsmätningar av djup och bottentyp, kontrollerar skicket på kajer och bryggor och gör underleverantörsarbeten åt Meteorologiska institutet.

–Vi tar hand om allt möjligt som har med sjön att göra. Vi sköter också bogsering av småbåtar och ser till att radarstationerna, det vill säga sjöövervakningen, och deras reservkraftverk fungerar.

Samarbetet med RTF Services inleddes för sex år sedan, men kontakten med företaget har funnits länge.

–Det kom naturligt. Jag och Stig-Erik Herrgård har länge bytt idéer med varandra, och RTF Services kan precis det som vi på Arctia Meritaito behöver hjälp med.

Inga problem när RTF Services rycker ut med kort varsel

God yrkeskunskap och heltäckande service är viktigt för Arctia Meritaitos mångsidiga verksamhet. Dessutom måste det gå att få hjälp med mycket kort varsel eftersom oförutsedda problem kan uppstå när som helst.

–För oss är flexibilitet A och O. Om någonting går sönder behöver vi agera snabbt, och då måste vår samarbetspartner också kunna komma till undsättning med mycket kort varsel. Med RTF Services hjälp brukar det alltid lösa sig på ett eller annat sätt. Det har aldrig varit några problem.

RTF Services har också anlitats för bland annat bojtransporter – företaget har en mångsidig maskinpark som Arctic Meritaito gärna utnyttjar.

–Bojarna som förtöjs i farlederna är 12 meter långa och väger 4000 kilogram styck, så de kräver definitivt sin specialtransport, konstaterar Sjödahl.

Båttransporter från norr till söder

Arctia Meritaito har också anlitat RTF Services för båttransporter då Meritaitos egna båtar har behövt sjösättas eller förflyttas. Båtarna har transporterats främst längs med västkusten, ibland ner till Åbo och Helsingfors. Det händer också att det blir längre resor till övriga delar av landet.

–Vi var till och med upp till Lappland med en båt, och RTF Services var med på den resan. Vi var där för att serva en färja i närheten av Rovaniemi, minns Sjödahl.

Utöver transporterna sköter RTF Services också en del underhåll och rengöring. För Meritaitos räkning har de tagit hand om tvättning och sugning på såväl fastigheter som båtar. Sjödahl uppskattar RTF Services inte bara för deras yrkeskunskap och flexibilitet utan också för att de är så okomplicerade att samarbeta med.

–Allt går alltid att ordna. Det är bra service.

Gå till "Referenser"