Ennaltaehkäisevät puhdistus- ja saneerauspalvelut

Puhtaus ja paloturvallisuus kulkevat käsi kädessä – pitämällä ympäristö pölyttömänä tulipalon riski voi pienentyä jopa 80 prosentilla. Hyvin puhdistettu työpaikka on samalla työpaikka, jossa on pieni loukkaantumisriski. Liukkaat lattiat lisäävät liukastumistapaturmien riskiä ja työympäristön suuri pölypitoisuus on terveydelle haitallista.

Työmme on ennaltaehkäisevää. Puhdistuksen jälkeen poistamme työturvallisuuteen, ympäristöön ja paloturvallisuuteen liittyvät riskitekijät. Tämä eliminoi myös kustannukset, joita voi aiheutua puutteellisesta tai epäsäännöllisestä puhdistuksesta.

Puhdistuspalveluitamme

Korkeapainepesu
Kuivajääpuhallus
Lietteenkäsittely
Imuautopalvelut

certificate image certificate image certificate image certificate image